Mål inför 2020

Ett nytt år känns alltid inspirerande ... :-) Det ger tillfälle att reflektera över vad som hänt, men också fundera över vad jag vill framöver. Vad vill jag uppnå under 2020? Ett av mina viktigaste mål är att få en regelbundenhet i att idéutveckla, skriva eller redigera mina berättelser. Det behöver inte vara timmar varje dag, men något vill jag göra varje dag. Undantag kan vara om jag är sjuk eller när jag bestämt att jag ska vara ledig, som nu under julledigheterna. Nästa mål är att publicera Jakten på det magiska vapnet under året. Planen är att release ska bli på bokmässan 2020. Jag ska också publicera några noveller som tryckta böcker under året är tanken. Då kan även de som inte läser e-böcker ta del av dem. När det gäller evenemang som jag vill delta i under året kommer det minst att vara följande evenemang: Utställare på SmåLit i Jönköping 8 februari, se deras hemsida för mer information.Hedersgäst på Fantastika 20-22 mars...
Läs mer